skarhults slott

Brahes hustru, Kristina Charlotta Piper, födde tre månader efter Eriks avrättning en son som fick namnet Magnus Fredrik Brahe.
Lovia Ulrika planerade en revolution för att stärka kungamakten.
Följ oss också gärna på Facebook och Instagram "Skarhults slott" för senaste nytt.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.När Peder Oxe dog på Frederiksborgs slott i oktober 1575, efter åtta års äktenskap med Mette, var de barnlösa och Mette ärvde via testamente hela hans förmögenhet inklusive alla hans gods - vilket gjorde att Mette blev landets rikaste kvinna.Skarhults Castle swedish : Skarhults slott ) is a castle in, eslöv Municipality, Scania, in southern.Creative Commons, cC0.0 Universal Public Domain Dedication.Sten Rosensparre, though certain parts of the castle are presumed to be older.Wikipedia.org, this file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize.Man tror emellertid att det var han som renoverade ladugården efter den brand som den utsatts för under.Som riksråd och president i Dorpats hovrätt kan han dock inte ha haft tid att vistas mycket på Skarhult.Skarhults Kulturminne, date 2014 Permission other_versions Categor.Troligen var det Oluf som slutförde byggverksamheten genom att uppföra den västra längan.
Oscar I of Sweden and is still privately owned.
His son, Magnus Fredrik Brahe, sold Skarholt.
See also edit, references edit, skarhult i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917).
From Wikimedia Commons, the free media repository.
Book a guided tour to learn ahi poke about all the women, who had great skills and power in Skarhults castle!Charles XIV John of Sweden in 1826.Efter kungens död 1844 såldes slottet till före detta ryttmästaren vid Livgardet till häst, Jules von Schwerin (34).Retrieved from " ").Date/Time, thumbnail, dimensions, user, comment current 10:38, 1,441 872, 2 pages (2.37 MB).De hade "seglat" fram till en låst järndörr och genom nyckelhålet kunde de se en stor penningkista och på dess lock en svart höna och en eldsprutande orm.In 1658, Scania became a Swedish province, and in 1661, it was bought by the Swedish count Pontus Fredrik De la Gardie.